Golf & Companies – en plattform för samarbete.

Välkommen till golfens branschförening i Sverige

Golf & Companies är en branschförening för tillverkare, leverantörer och återförsäljare samt övriga organisationer inom golfen i Sverige. Föreningen arbetar för att främja och effektivisera handeln med golfartiklar genom att erbjuda kunskap, arrangera mötesplatser och inköpsdagar och verka för god lönsamhet och tillväxt.

Ledorden för föreningen och verksamheten är att inspirera och främja golfens utveckling genom effektivitet, kunskap och samordning – för en hållbar handel med golfartiklar i Sverige.

Föreningen har som huvudsakliga och övergripande mål att:
– verka för en ökad marknad för golfartiklar och en sund utveckling i branschen
– verka för en god kvalitet och standard inom branschen
– verka för att handeln med golfartiklar bedrivs på ett så hållbart sätt som möjligt
– årligen arrangera försäljnings- och inköpstillfällen för hela branschen
– företräda medlemmarna gentemot myndigheter, media och andra organisationer
– i möjligaste mån samordna olika mål med Svenska Golfförbundet

Föreningen har inget eget vinstintresse.