Arrangörer och kontaktpersoner

Allmänna frågor, registrering och bokning
Johan Devinger
Mobil: +46 708 96 21 00
E-mail: info@golfandcompanies.se

Praktiska monterfrågor Malmömässan
Malmö Mäss-Service
Peter Hinderoth
Telefon: +46 40 306 704
E-mail: peter@mass-service.se

Li Mellberg,
Telefon: +46 40 642 99 26
E-mail: li@mass-service.se