Avgifter

Medlemsföretagen betalar årligen en medlemsavgift och en årsavgift för driften av föreningens verksamhet. Årsavgiftens storlek avgörs av företagets omsättningen på den svenska golfmarknaden, föregående år. Medlems- och partnerorganisationer som inte bedriver någon golfhandel betala en fast årsavgift på 15 000 kr.

Avgift Belopp
Inträdesavgift 0 kr
Medlemsavgift 500 kr
Omsättning Årsavgift
< 10 miljoner 20 000 kr
10-20 miljoner 25 000 kr
20-40 miljoner 30 000 kr
40-100 miljoner 35 000 kr
100-250 miljoner 40 000 kr
> 250 miljoner 45 000 kr
Partnermedlemskap 15 000 kr