Verksamhet

Golf & Companies är en branschförening för tillverkare, leverantörer och återförsäljare samt övriga organisationer inom golfen i Sverige. Ledorden för föreningen och verksamheten är att inspirera och främja golfens utveckling genom effektivitet, kunskap och samordning – för en hållbar handel med golfartiklar i Sverige.

Golfmässa

Målsättningen att forsätta arbeta för att Golfmässan ska fortsätta var den viktiga mötesplats som både besökare och utställare anser den vara. Här ska man ha en möjlighet att summera året, blicka framåt mot kommande säsong och få en provsmak av vad nästa år har att erbjuda. Alla som är verksamma i branschen ska känna sig välkomna och uppleva att de har ett gott utbyte av mässan. Vi kommer också utveckla mässupplevelsen med relevanta frukostseminarier och modevisningar.

Läs mer här.

Modedagar

Nytt för 2017 är Modedagar för kläder och skor i början av juni. Här samlas ett antal av modeföretagen inom golfbranchen för att starta införsäljningsperdioden av nästa års mode och genomför ett mindre event för viktiga kunder.

Till skillnad från Golfmässan är det endast medlemsföretag som har möjligheten att ställa ut. Självklart är alla återförsäljare välkomna att besöka modedagarna.

Läs mer här

Marknadsanalys

Att skapa bra beslutsunderlag genom olika undersökningar är givetvis en viktig del av verksamheten för Golf & Companies. Våra varumärkesundersökningar har gjorts av Sports Marketing Survey med en panel på ca 10 000 aktiva golfare via Min Golf. Undersökningarna görs i två delar, en för golfutrustning och en för golfkläder.

Omsättningsrapport

Vad omsätter branschen i leverantörsledet? Vilka produktgrupper ökar och vilka minskar? Vi sammanställer en omsättningsrapport som sedan distribueras till alla medlemsföretag.

Golfens dag

Svensk golfsports största organisationer gör gemensam sak och lanserar konceptet Golfens dag med premiär 20 maj 2017. Det huvudsakliga målet är att nå nya spelare och tillvarata det stora intresse som redan finns kring golfen i Sverige.

Genom satsningen på en nationell samlingsdag kan fler människor få en positiv kontakt med golf på landets klubbar och anläggningar. Tillsammans kan vi marknadsföra hela golfindustrin och öka synligheten kring de fördelar golf har när det gäller friskvård, miljö och samhällsekonomin. Golfens dag är ett långsiktigt projekt där datum för kommande tre år redan är satta.

Henrik Stensson gillar Golfens dag!

Seminariedagar

Seminarierna handlar om information eller framförallt inspiration. Tanken är att erbjuda medlemmarna en möjlighet till olika seminariedagar. Det kan exempelvis röra sig om nya medier, e-handel, hållbarhet eller information från olika samarbetspartners. Redan idag genomför vi seminarier i samband med årsstämman, ett uppskattat upplägg som vi mycket väl kan utveckla och erbjuda vid fler tillfällen. Vi kommer också på årets Golfmässa att arrangera frukostseminarier.

Hållbarhet

Som en modern branschförening är det också på sin plats att vi adderar ett förhållningssätt till olika relevanta hållbarhetsfrågor. Under verksamhetsåret ska föreningen påbörja arbetet med olika hållbarhetskriterier. Det kan handla om både produktion av hård- och mjukvaror samt andra produkter eller kriterier för transport och arbetsvillkor. Kriterierna är initialt inte bindande utan ska ses som rekommendationer.